Mgr. Jiří Němec

  • Vystudoval Psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Je kandidátem akreditovaného výcviku v Psychoanalytické psychoterapii u Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA).
  • Sebezkušenostní část výcviku ukončil v roce 2020.
  • Teoretické vzdělání v Psychoanalýze absolvoval v roce 2018.
  • Je absolventem výcviku v Krizové intervenci u společnosti REMEDIUM.
  • Od roku 2020 provozuje soukromou praxi v Psychoanalytické terapii.
  • Působil jako psycholog a psychoterapeut ve společnosti Semiramis (2019).
  • V Armádě ČR působí (mimo jiné) jako Poradce prevence rizikového chování u zaměstnanců MO.
  • Má zkušenosti z mnoha stáží a praxí na Psychologických a Psychiatrických odděleních.

RSS
Follow by Email