Mgr. Jiří Němec

  • Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Absolvoval jsem akreditovaný výcvik v Psychoanalytické psychoterapii u Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA).
  • Jsem absolventem výcviku v Krizové intervenci u společnosti REMEDIUM.
  • Jsem řádným členem Českomoravské psychologické společnosti (č.č. 2541)
  • Pravidelně docházím do supervize k supervizním psychoanalytikům.
  • Řídím se etickým kodexem ČMPS

RSS
Follow by Email