Psychoanalytická psychoterapie vychází z klasické psychoanalytické teorie Sigmunda Freuda. Je to směr zaměřující se na porozumění nevědomých aspektů naší osobnosti. Tato cesta umožňuje odhalení skutečných příčin potíží klienta. Základem psychoanalytické psychoterapie je reálný vztah mezi dvěma lidmi (terapeut-klient), kteří se pravidelně scházejí různě dlouhou dobu.

Nejčastější potíže, se kterými se lidé obracejí na psychologa:

 • neuspokojivé vztahy, partnerské problémy, konflikty s členy rodiny
 • obtíže s prosazením vlastních potřeb a zájmů
 • nadměrná sebekritičnost
 • nedostatek uspokojení v pracovním životě
 • sexuální problémy
 • bloky v tvůrčí činnosti a pocit nedostatečného naplňování vlastních schopností
 • nespokojenost se sebou, nízká sebeúcta nebo nedostatek sebedůvěry
 • vyrovnávání se s životními přechody: narození dítěte, krize středního věku
 • truchlení nad ztrátami jakými jsou potrat, neplodnost, odloučení, rozvod nebo smrt někoho blízkého
 • úzkosti, fobie, deprese
 • přetrvávající psychosomatické symptomy
 • destruktivní vzorce chování, které se týkají jídla, pití alkoholu včetně poruch příjmu potravy
 • vzpomínky na rané traumatické události, pochybnosti a zmatky kolem vlastní identity

Poznámky:

 • Nejsem smluvní partner zdravotní pojišťovny.
 • Jsem kandidátem výcviku a pracuji pod supervizí.
 • Pro MO: Udělen souhlas pro výkon výdělečné činnosti. Sp. zn. 27206/2019
RSS
Follow by Email