Poskytuji individuální psychoanalytickou psychoterapii a krizovou intervenci.

Sezení probíhá při osobním setkání, v předem domluveném termínu, v bezpečném prostředí chráněném etickým kodexem ČMPS.

Domluvený termín je závazný. Domluvené sezení je možné bezplatně zrušit nejpozději jeden týden předem. Poté si účtuji úhradu za neuskutečněné sezení. 

Vice o Psychoanalytické psychoterapii:

Psychoanalytická psychoterapie je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání.

Psychoanalytická psychoterapie se zaměřuje na pomoc lidem s vážnými psychologickými problémy a pomáhá jim měnit složité, hluboce zakořeněné a často nevědomě podložené emoční a vztahové modely, a tím redukovat příznaky a mírnit úzkostné pocity. Role psychoanalytické psychoterapie se však neomezuje jen na osoby s duševními problémy. Může pomoci i lidem, kteří mají pocit, že ztratili smysl života nebo se pídí po hlubším životním uspokojení.

Lidé vyhledávají psychoanalýzu v různých obdobích jejich života a jejich problémy jsou různorodé. Někdy jsou důvody zřetelnější (člověk je plný nejrůznějších strachů, prožívá hluboké zoufalství, apod.), jinde jde o širší pocit bezmoci či nespokojenosti v profesním, partnerském či sexuálním životě. Jiný zase nedokáže vybřednout z pocitů bezvýchodnosti a nesmyslnosti vlastního (třebas navenek úspěšného) života.

Pacient přichází v předem dohodnutý čas a uléhá na pohovku, zatímco analytik sedí přímo v záhlaví pohovky. Někdy si analytik činí poznámky, jindy je ponechává až na dobu po skončení analytické sese. Psychoanalytik odpovídá za zázemí analytické sese, která by měla být oproštěna od rušivých vlivů jak jen to je možné. Každá sese trvá obvykle 45 minut a měla by začínat a končit v předem dohodnutých časech. Psychoanalytik dbá na dodržení bezpečných hranic analytické hodiny věda, že poskytují dobrý rámec, v němž jsou oba účastníci psychoanalýzy schopni zkoumat pacientovy těžkosti a zevrubně o nich přemýšlet.

Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání, které respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje postupně se s nimi seznamovat na vědomé rovině, a tím si vytvořit schopnost rozumět jim a měnit je.

Trvání a cena:

Léčba je dlouhá a vyžaduje dobrou shodu psychoanalytika a pacienta na společné náročné práci s velmi pravděpodobně mnohými nečekanými úskalími. Tedy žádná „rychlovka“, žádný zázračný instantní zážitek. Je tedy nesnadné říci, jak dlouho bude proces psychoanalytické psychoterapie trvat, neboť jeho průběh je závislý na mnoha proměnných, je však přiměřené počítat s dobou několika měsíců až let. V případě volby psychoanalytického psychoterapeuta pracujícího v soukromé praxi se proto jedná o nemalou finanční částku. Klient je samozřejmě oprávněn na vše se vyptat a obdržet jednoznačné odpovědi od svého eventuálního budoucího terapeuta.

RSS
Follow by Email